Những công dụng tuyệt có thể bạn chưa biết vời gạo mầm

mầm là lứt được nảy mầm trong điều kiện thích hợp. Nguyên liệu tạo thành mầm là từ các giống lúa BN1, AGPPS 103 được canh tác trên cánh đồng theo quy trình nghiêm ngặt nên không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng.

Chính vì vậy, trong chứa rất nhiều chất dinh dưỡng với hàm lượng cao và có nhiều công dụng c